مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

حائز رتبه علمی ب براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
براساس رتبه بندی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (
ISC)، مجله علمی آبزیان زینتی در چارک  قرار گرفته است و ضریب تأثیر آن ۰.۱۴۶ می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی:
http://ornamentalaquatics.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب