مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/12 | 
معرفی، اهداف و چشم انداز
مجله علمی آبزیان زینتی به صورت فصلنامه و به منظور نشر و گسترش فعالیت‌های پژوهشی، اطلاعات حاصل از تازه‌ترین پژوهش‌های محققین در زمینه‌های مختلف آبزیان زینتی منتشر می گردد.
این فصلنامه از تاریخ  ۲۵/۱/۱۳۹۳ با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی – ترویجی می باشد.
با کسب مجوز از دفتر کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مجله علمی آبزیان زینتی بصورت آنلاین و فصلنامه دو زبانه (فارسی و انگلیسی)می باشد و تعداد محدودی هم به چاپ می رساند. شماره شاپای الکترونیکی آن ۴۵۷۵-۲۴۲۳ بوده و توسط انجمن علمی ماهیان زینتی ایران منتشر می گردد.
مجله علمی آبزیان زینتی open access می باشد.
این مجله در پایگاه علوم جهان اسلام (ISC) دارای ضریب تاثیر می‌باشد. مقالات به صورت آن لاین در سایت مجله در اختیار خوانندگان قرار دارند.
حقوق معنوی مقلات منتشر شده متعلق به نویسندگان بوده و آنها به مجله مجوز انتشار مقالات بر اساس لیسانس CC BY مندرج در اساسنامه Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/۴.۰/) که به نویسندگان اجازه اشتراک گذاری، توزیع، تغییر مقالات، حتی به صورت تجاری، مادامیکه نام این مجله را به عنوان ناشر اصلی ذکر کنند را می دهد. 
از سوی دیگر با توجه به اینکه رعایت حقوق مولفین و ناشرین برای نشریه بسیار مهم می باشد لذا نشریه ضمن رعایت قوانین کمیته اخلاق ناشرین (COPE) و اقدام برای عضویت در آن، رعایت اصول اخلاق در نشر را سرلوحه خود قرار داده و از چاپ مقالات تکراری، یا مقالات جعلی و خلاف واقع خود داری می نماید.

داوران محترم وظیفه بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات را دارند و با اعلام نظرات اصلاحی خود به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات در بازه زمانی دو هفته کمک می کنند. از داوران محترم انتظار می رود بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:
عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است. داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و ... است.
کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد. داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند. توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشدداوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی بایست برای داوری قبول کنند.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی:
http://ornamentalaquatics.ir/find.php?item=1.42.21.fa
برگشت به اصل مطلب