مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی- درباره نشریه
اطلاعات نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه علمی آبزیان زینتی

شماره شاپا: ۴۵۷۵-۲۴۲۳

دارای اعتبار علمی به شماره ۳/۱۸/۸۰۵۷ مورخ ۹۳/۱/۲۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

صاحب امتیاز: انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

مدیر اجرایی: دکتر شهره مسائلی
مدیر داخلی: مهندس رکسانا فلاحی

روابط عمومی و تبلیغات: مهندس حسن رضوانی

سرپرست ویراستاران انگلیسی: اعظم افخمی

پشتیبان سایت: مهندس محمدرضا شیخ حسنی

حروفچینی: موج سبز

هزینه چاپ مقاله: برای دانشجویان ۲۰۰ هزار تومان و سایرین ۳۰۰ هزار تومان

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی:
http://ornamentalaquatics.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب