مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی- شماره آینده
شماره آینده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/13 | 
  • اثر کرم سفید(Enchytraeus albidus)  بر زیست سنجه های رشد و بازماندگی بچه ماهی گلدفیش رنچو(Carassius auratus) 
  • مروری بر ریخت شناسی، زیست شناسی، تکثیر و پرورش ماهی پلی پتروس  (Polypterus)
  • چالش های تنوع زیستی ماهیان در دریای خزر
  • بررسی اثرات آلودگی‌های نفتی برآبزیان و روش‌های پیشگیری از آن
  • اخلاق تحقیقاتی برای مطالعات درد و استرس در ماهی زبرا (Danio rerio)
  •  اثرات جیره های حاوی باکتری های Bacillus subtilis  و Lactococcus lactis بر خون شناسی سلولی و آنزیم های گوارشی ماهی اسکار ببری Astronotus ocellatus
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی:
http://ornamentalaquatics.ir/find.php?item=1.116.31.fa
برگشت به اصل مطلب