مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی- اسامی داوران
داوران مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/15 | 
دکتر محمود بهمنی
دکتر شهرام دادگر
دکتر شاپور کاکولکی
دکتر جلیل ذریه زهرا
دکتر محمود حافظیه
دکتر منصور طرفی موزان زاده
دکتر همایون حسین زاده
دکتر شریف روحانی
دکتر سعید شفیعی ثابت
دکتر کیومرث روحانی
دکتر علی نکوئی فرد
دکتر منصور شریفیان
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی:
http://ornamentalaquatics.ir/find.php?item=1.115.22.fa
برگشت به اصل مطلب