مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی- درباره نشریه
اطلاعات نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه علمی- ترویجی آبزیان زینتی

شماره شاپا: ۴۵۷۵-۲۴۲۳

دارای اعتبار علمی- ترویجی به شماره ۸۰۵۷/۱۸/۳ مورخ ۲۵/۱/۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

صاحب امتیاز: انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

مدیر اجرایی: مهندس رکسانا فلاحی

روابط عمومی و تبلیغات: مهندس حسن رضوانی

سرپرست مترجمان: اعظم افخمی

گرافیست: مهندس سید مهرزاد الماسی

مدیر فنی و ناظر چاپ: مهندس حسن نظرزاده

حروفچینی: موج سبز

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی:
http://ornamentalaquatics.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب